QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 45, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG  BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc lấy ý kiến của sinh viên về lớp học phần, học kỳ 1 năm học 2021-2022: – Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại

Tập huấn triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến Trường ĐHNN trong hoạt động ĐBCLGD

Chiều ngày 05/11/2021, Phòng KT&ĐBCLGD – Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai tổ chức tập huấn triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến Trường ĐHNN trong hoạt động ĐBCLGD theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng MS Teams. Thông qua chương trình tập huấn, ThS. Đặng Ngọc Sang – Phó Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD đã giới thiệu cho cán