THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG  BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc lấy ý kiến của sinh viên về lớp học phần, học kỳ 1 năm học 2021-2022: – Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại

Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng đón nhận Chứng nhận đạt chất lượng theo chuẩn AUN-QA

Sáng ngày 07/10/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận Chứng nhận đạt chất lượng theo chuẩn AUN-QA đối với 03 chương trình đào tạo ngành Quốc tế học, Kế toán, Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN.  Trao chứng nhận đạt