THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SINH VIÊN KHÓA 2021 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi kết thúc học

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2021, KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2021, KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KTS 2018   Chi tiết V/v phúc khảo KTHP Học kỳ 1 năm học 2021-2022 KTS 2021: XEM TẠI ĐÂY Chi tiết V/v phúc khảo KTHP Học kỳ 2 năm học 2021-2022

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT THI NGÀY 26/03/2022

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT THI NGÀY 26/03/2022 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh lịch thi và danh sách thi Kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KTS 2021 BỔ SUNG CHO (DO HỆ THỐNG BỔ SUNG DỮ LIỆU)

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KTS 2021 BỔ SUNG CHO (DO HỆ THỐNG BỔ SUNG DỮ LIỆU)  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 KTS 2021 bổ sung do hệ thống đào tạo bổ sung dữ liệu như sau:   Môn

HƯỚNG DẪN THI MÔN TIN HỌC CƠ SỞ TRONG KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2021

HƯỚNG DẪN THI MÔN TIN HỌC CƠ SỞ TRONG KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2021   Phòng KT&ĐBCLGD gửi đến các bạn sinh viên hướng dẫn thi môn Tin học cơ sở trong kỳ thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho khóa tuyển sinh năm 2021. Chi tiết hướng dẫn XEM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2018, 2019, 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2018, 2019, 2020   Phòng KT&ĐBCLGD kính gửi thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với các học phần mở cho