THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI TIN HỌC MỚI HK 1 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỐI VỚI SV KHOÁ 2016 DO SỰ CỐ MẤT ĐIỆN

Thân gửi các em sinh viên Khoá 2016 có lịch thi tin học vào ngày 15 tháng 01 năm 2017.   Do sự cố mất điện, nên lịch thi  ngày 15 tháng 01 năm 2017  được chuyển lại vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 01 năm 2017.   Giờ thi  và phòng thi Ngày 16/02/2017 vẫn như tại lịch thi cũ.   Phòng Khảo

THÔNG BÁO SV KHOA QTH VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI KTHP LUYỆN ÂM

Lịch thi và Phòng thi mới như sau: NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP PHÒNG THI SL SV SỐ GHẾ 11/01/2017 CA 1-2 14h30-16h40 416238316101601 Luyện âm-01 HA302 29 48 11/01/2017 CA 1-2 14h30-16h40 416238316101602 Luyện âm-02 HC403 34 48 11/01/2017 CA 1-2 14h30-16h40 416238316101603 Luyện âm-03 HC503 36 48 11/01/2017 CA 1-2 14h30-16h40 416238316101604 Luyện âm-04   38 110

LỊCH THI NÓI B1.1 (DYNED) KHOA ANH NGÀY 12/01/2017

PHÒNG KT & ĐBCL GD TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH THI CỦA CÁC EM SV LỚP CLC KHOÁ 16 KHOA ANH NHƯ SAU:   TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP PHÒNG THI SL SV 1 12/01/2017 CA 1 13h30-15h00 411227116101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 (CLC) DC402 27 2 12/01/2017 CA 1 13h30-15h00 411227116101602 Kỹ năng tiếng B1.1-02 (CLC) DC405

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015 – 2016            Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần ban hành ngày 14/8/2015 của Trường Đại

Thông báo về Lịch trình Khảo sát chính thức và tiếp CBVC, sinh viên của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học, từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2016 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tổ chức khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN. Trong Chương trình khảo sát chính thức Đoàn chuyên có bổ trí thời gian để cán bộ, giảng

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (các học phần khóa tuyển sinh 2015)

THÔNG BÁO V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho khóa tuyển sinh năm 2015)          Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với khóa 2014

THÔNG BÁO V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho khóa tuyển sinh năm 2014)          Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần ban