THÔNG BÁO VỀ BÀI KIỂM TRA TƯ VẤN XẾP LỚP TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI XẾP LỚP ĐẦU VÀO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG   Danh sách thi và phòng thi: https://acudn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kt-dbclgd_ufl_udn_vn/EYVZfh6clftHjQBJqCQrklwBgrDkER0VvNqyZ13cjaDLlA?e=jPYKdd Form sửa đổi thông tin cá nhân (nếu sai so với danh sách thi): https://forms.office.com/r/CJLC5sXtT2 Quy trình thi: Xem tại đây.  

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 25/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 2512/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 25/12/2021   Chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP CÁC MÔN RIÊNG Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN THI/KIỂM TRA.

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP CÁC MÔN RIÊNG Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN THI/KIỂM TRA.   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên lịch thi KTHP các môn riêng ở học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các xin viên đã nộp đơn xin thi/kiểm tra.   Chi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc Đăng ký xin thi/kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đã đăng ký hoãn thi ở các học kỳ trước.   Sinh viên đăng ký trực tuyến bằng cách điền vào Form tại đường link: https://forms.office.com/r/6WEecxURyf  

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI DÀNH CHO SINH VIÊN BỊ SỰ CỐ VÀ HOÃN THI

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI BỔ SUNG DÀNH CHO SINH VIÊN BỊ SỰ CỐ VÀ HOÃN THI   Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi tới các bạn sinh viên LỊCH THI và DANH SÁCH THI đợt thi bổ sung dành cho những sinh viên bị sự

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2020 KHÓA TUYỂN SINH 2020.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn về việc đăng ký hoãn/thi kiểm tra KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa tuyển sinh 2020 như sau: – Nội dung: SV điền vào mẫu đơn hoãn thi (tải tại mục biểu mẫu của trang web Phòng KT&ĐBCLGD) gửi về địa chỉ Email của Phòng KT&ĐBCLGD (kt-dbclgd@ufl.udn.vn).

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐƯỢC BỔ SUNG DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐƯỢC BỔ SUNG DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP ĐÀO TẠO   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn có trong danh sách lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 dành cho sinh viên được bổ sung dữ liệu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2, NH 2020-2021 – KHÓA 2020 (ĐỢT THI TỪ NGÀY 4/8/2021 ĐẾN NGÀY 19/8/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2, NH 2020-2021 – KHÓA 2020 (ĐỢT THI TỪ NGÀY 4/8/2021 ĐẾN NGÀY 19/8/2021)   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn Link đăng ký hoãn thi/kiểm tra KTHP học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Khóa tuyển sinh 2020 đợt thi từ ngày 4/8/2021