THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên Thông báo về việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về lớp học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022.   Sinh viên

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA NĂM KTHP HỌC KỲ 2 HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ NỘP ĐƠN XIN HOÃN THI TRỰC TUYẾN

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo: Tất cả sinh viên đã nộp đơn xin hoãn thi trực tuyến về Phòng KT&ĐBCLGD trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 có thể đăng ký xin thi/kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến- đợt thi bổ sung từ ngày 27 – 30/9/2021 theo đường link đính kèm trước 16h00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 25/7/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 25/7/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn thí sinh về việc hoãn tổ chức Kỳ thi Khảo sát năng lực Ngoại ngữ Chuẩn đầu ra ngày 25/7/2021 do tình hình dịch bênh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021- KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018,2019 KHOA: NHẬT – HÀN – THÁI TỪ NGÀY: 14/07/2021 ĐẾN NGÀY: 21/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021- KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018,2019 KHOA:  NHẬT – HÀN – THÁI TỪ NGÀY: 14/07/2021 ĐẾN NGÀY: 21/07/2021     Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021-Khóa tuyển sinh năm 2018-2019 của

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 20/6/2021.

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 20/6/2021. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc hoãn tổ chức kỳ khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA TUYỂN SINH 2018,2019 KHOA NHẬT – HÀN – THÁI

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA TUYỂN SINH 2018,2019 KHOA NHẬT – HÀN – THÁI   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa tuyển sinh 2018-2019 của Khoa Nhật – Hàn – Thái từ ngày 8/6/2021 – 19/6/2021.

THÔNG BÁO LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (BỔ SUNG)

THÔNG BÁO LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (BỔ SUNG)     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên Lịch thi dành cho sinh viên đăng ký thi lại trong học kỳ 2 năm học 2020-2021. (Bổ sung 01 sinh viên Khoa Nhật

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN NGÀY15/06/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021  TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN NGÀY15/06/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về lịch thi kết thúc học phần năm học 2020-2021 từ ngày 31/05/2021 đến ngày 15/06/2021 Chi tiết xem TẠI ĐÂY.