Lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học (đợt lấy ý kiến lần thứ 2)

   Sau khi lấy ý kiến lần 1 đối với Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường và kết quả Khảo sát sơ bộ chất lượng giáo dục của Nhà trường do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Đại học Đà Nẵng tổ chức, nhằm tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng

Khảo sát ý kiến đóng góp của CBVC về chất lượng hoạt động của trang thiết bị và thư viện năm 2015

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dạy và học tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy/cô về chất lượng hoạt động của trang thiết bị và Thư viện trong thời gian qua và hiện nay. Những ý kiến đóng góp của thầy/cô là cơ sở để Nhà trường

Thông báo lần 2 về việc lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học

Nhằm hoàn thiện Báo cáo phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Nhà trường một lần nữa thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về việc lấy ý kiến đóng góp đối với nội dung Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 27/4/2015 đến 12/5/2015

Lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học

Nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về việc lấy ý kiến đối với nội dung Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 27/4/2015 đến 12/5/2015 Mọi ý

Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 28/12/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định  chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Xem chi tiết…

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (các học phần khóa tuyển sinh 2015)

THÔNG BÁO V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho khóa tuyển sinh năm 2015)          Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết

Thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với khóa 2014

THÔNG BÁO V/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho khóa tuyển sinh năm 2014)          Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 11/7/2014 và Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần ban