THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 13/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 13/3/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Thông báo đến các bạn thí sinh dự thi kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngày 13/3/2022 về việc hoãn tổ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/3/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Thông báo đến các bạn thí sinh dự thi kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngày 6/3/2022 về việc hoãn tổ chức đánh giá

THÔNG BÁO HIỆU LỆNH THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 5/3/2022 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC)

THÔNG BÁO HIỆU LỆNH THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 5/3/2022 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên hiệu lệnh thi và danh sách thí

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh danh sách dự thi KSNLNN CĐR bậc 3-5 cho sinh viên các

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KTS 2021 BỔ SUNG CHO (DO HỆ THỐNG BỔ SUNG DỮ LIỆU)

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 KTS 2021 BỔ SUNG CHO (DO HỆ THỐNG BỔ SUNG DỮ LIỆU)  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 KTS 2021 bổ sung do hệ thống đào tạo bổ sung dữ liệu như sau:   Môn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2018, 2019, 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2018, 2019, 2020   Phòng KT&ĐBCLGD kính gửi thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với các học phần mở cho

HƯỚNG DẪN THI MÔN TIN HỌC CƠ SỞ TRONG KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2021

HƯỚNG DẪN THI MÔN TIN HỌC CƠ SỞ TRONG KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2021   Phòng KT&ĐBCLGD gửi đến các bạn sinh viên hướng dẫn thi môn Tin học cơ sở trong kỳ thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho khóa tuyển sinh năm 2021. Chi tiết hướng dẫn XEM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 21/2/2022 ĐẾN 11/3/2022.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 21/2/2022 ĐẾN 11/3/2022.   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc Đăng ký xin thi/kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 21/2/2022 đến ngày