Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

Cục Quản lí chất lượng thông báo: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)   Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá :246, trong đó:   – Trường đại học, học viện :

Khai mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Ngày 23/4/2016, tại Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHNN-ĐHĐN theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ