THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021.   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên Thông báo về việc phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đợt thi tháng 12/2021.  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN , ĐỢT 2/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN , ĐỢT 2/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc tổ chức năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 23/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 23/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 23/10/2021 như

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 16/10/2021 như

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 10/10/2021 VÀ ĐỢT THI NGÀY 17/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ  CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 10/10/2021 VÀ ĐỢT THI NGÀY 17/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc phúc khảo kết quả kỳ thi KSNL CĐR ngoại ngữ đợt thi ngày 10/10/2021 và ngày

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI NGÀY 23/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 23/10/2021.   Thông báo: Xem chi tiết tại đây   Danh sách và phòng thi: Xem tại đây https://bit.ly/3mMvUka   Link đăng ký cam kết điều kiện dự thi: https://tinyurl.com/788wmyfb   Thời hạn để SV

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA (NGÀY 23/10/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA (NGÀY 23/10/2021)   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc đăng ký và cam kết điều kiện dự thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 23/10/2021   Thời giạn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ ĐỢT THI VSTEP NGÀY 16/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc Đăng ký và cam kết điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt thi ngày 16/10/2021.   Link đăng ký: https://forms.gle/Bz7xE1zDGVNYwZDHA   Thời gian đăng ký: kết thúc vào 21h ngày 13/12/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021 VÀ NGÀY 23/10/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021 VÀ NGÀY 23/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi các bạn sinh viên danh sách và lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ