THÔNG BÁO LICH ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO LICH ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN  Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các bạn sinh viên Lịch đánh giá các học phần môn chung học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của sinh viên trên Hệ thống

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XIN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN HOÃN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Ở HỌC KỲ TRƯỚC)

THÔNG BÁO về việc đăng ký xin thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021  (dành cho sinh viên đã xin hoãn thi kết thúc học phần ở học kỳ trước) Bước 1:  Đăng ký trực tuyến theo đường link https://forms.office.com/r/es8476sMVR   Thời gian đăng ký xin thi các môn chung: từ ngày 17 – 18/5/2021  Thời gian đăng ký xin thi các môn

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ/THI TRỰC TUYẾN CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHÓA TUYỂN SINH 2017 (NGÀNH NGÔN NGỮ NGA, SƯ PHẠM TIẾNG ANH, SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP, SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG), 2018, 2019, HỌC VIÊN HỆ VLV

[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức đánh giá/thi trực tuyến các học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 đối với các học phần thuộc khóa tuyển sinh 2017 (ngành Ngôn ngữ Nga, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung), 2018, 2019, học viên hệ VLVH. Trước diễn biến tình hình dịch Covid 19 đang diễn ra phức tạp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2020:   – Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/RmrNPXkJ0A – Bước 2: Nộp bản giấy đơn phúc khảo kết quả thi (theo mẫu được đăng tải trên website Phòng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 16/05/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 16/05/2021:   Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bênh Covid, Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo tới các bạn thí sinh về việc hoãn tổ chức kỳ thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra ngày

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021   Thời gian nộp đơn phúc khảo: từ ngày10/05/2021 đến ngày 18/05/2021 Hồ sơ phúc khảo: 1. Thí sinh hoàn thành hồ sơ phúc khảo tại địa chỉ: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pQSHGA5pdkSodvgvh7RiIBmjD1SB6iRFm96qfx7RYSVUNkhNV0FZMTFaMFo2N09ONjFUUkExMDlCTy4u&fbclid=IwAR0A2j6xUYsyjRG3Dn5SROsFdWZ7yh2cMAqlxK7SHZrND1NwESR0jhzHWE0 2. Nộp lệ phí phúc khảo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT THI NGÀY 23/5/2021:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT THI NGÀY 23/5/2021: Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 23/5/2021. Thời gian thay đổi cụ thể như sau: Ngày