[2017] KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN K2012

Kính gửi các bạn cựu sinh viên! Nhằm giúp cho Nhà trường có được đầy đủ thông tin của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhà trường rất mong nhận được những phản hồi và đóng góp quý báu

Danh sách các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành Báo cáo tự đanh giá tính đến ngày 31/3/2016

Ngày 05/4/2016, Bô Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 556 trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá Danh sách các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành Báo cáo tự đanh giá tính đến ngày 31/3/2016, trong đó Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng (số 33 trong Danh sách) đã

Lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học

Nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về việc lấy ý kiến đối với nội dung Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 27/4/2015 đến 12/5/2015 Mọi ý

Thông báo lần 2 về việc lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học

Nhằm hoàn thiện Báo cáo phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Nhà trường một lần nữa thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về việc lấy ý kiến đóng góp đối với nội dung Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 27/4/2015 đến 12/5/2015

Khảo sát ý kiến đóng góp của CBVC về chất lượng hoạt động của trang thiết bị và thư viện năm 2015

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dạy và học tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy/cô về chất lượng hoạt động của trang thiết bị và Thư viện trong thời gian qua và hiện nay. Những ý kiến đóng góp của thầy/cô là cơ sở để Nhà trường

Lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học (đợt lấy ý kiến lần thứ 2)

   Sau khi lấy ý kiến lần 1 đối với Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường và kết quả Khảo sát sơ bộ chất lượng giáo dục của Nhà trường do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Đại học Đà Nẵng tổ chức, nhằm tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng

Báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học năm 2016

Ngày 29/2/2016, Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục đã thông qua Báo cáo tự để kiểm định chất lượng trường đại học.  Toàn văn Báo cáo xin xem trên trang thông tin điện tử của Nhà trường: http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-tim-kiem/bao-cao-tu-danh-gia-de-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-truong-dai-hoc.html