THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI NGÀY 10/10/2021 VÀ 17/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về  việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đợt thi ngày 10/10/2021 và 17/10/2021:   Chi tiết thông báo: Xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN   Phóng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các ban sinh viên thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp

Thông báo hoãn thi khảo sát năng lực ngoại ngữ, đợt thi ngày 7/02/2021

Căn cứ công văn số 132/ĐHNN ngày 29/01/2021 của Trường ĐHNN về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Trường ĐHNN thông báo đến các thí sinh hoãn tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên đợt thi ngày 7/02/2021 và chuyển sang ngày 21/03/2021.  

Danh sách thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi KSNL ngoại ngữ dành cho học viên hệ VLVH, đợt thi ngày 30,31/01/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách thi và lịch thi kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp dành cho học viên hệ vừa làm vừa học, đợt thi ngày 30, 31/01/2021 như sau:    1.      Lịch thi: STT Ngày thi Cấp độ Phòng thi Lịch thi 1 30/01/2021 Tiếng Pháp (A2) 01 (HB302)