THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THI CĐR NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THI CĐR NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 
 
Danh sách xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: