THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THI CĐR NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THI CĐR NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 
Tiếng Anh: XEM TẠI ĐÂY
 
TIếng Hàn (A2): XEM TẠI ĐÂY
 
Tiếng Nga (B2): XEM TẠI ĐÂY
 
Tiếng Nhật (A2): XEM TẠI ĐÂY
 
Tiếng Nhâtl (B2): XEM TẠI ĐÂY
 
Tiếng Pháp (A2): XEM TẠI ĐÂY
 
Tiếng Thái (B2): XEM TẠI ĐÂY
 
Tiếng Trung (A2): XEM TẠI ĐÂY
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD; 0236.3699322.

Các tin khác: