THÔNG BÁO LICH ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO LICH ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 
Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các bạn sinh viên Lịch đánh giá các học phần môn chung học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của sinh viên trên Hệ thống thông tin sinh viên. Các môn chung sẽ bắt đầu đánh giá từ 24/5/2021 (sinh viên thi theo ca thi/phòng thi) trên hệ thống https://exams.ufl.udn.vn
+ Trường hợp sinh viên không thể tham dự thi/đánh giá (hoặc không đủ điều kiện để thi/kiểm tra) ở đợt đánh giá trực tuyến, thực hiện đăng ký hoãn thi/đánh giá qua liên kết sau: https://forms.office.com/r/aXk0Hpz8hV (sinh viên đăng ký hoãn môn chung trước 24h00 ngày 23/5/2021)
+ Nhà trường sẽ triển khai đợt thi bổ sung đối với các trường hợp không thể tham gia đợt đánh giá trực tuyến (từ 24/5 đến 12/6) (đã đăng ký hoãn đánh giá) sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và sinh viên được phép trở lại học tập bình thường.
Lưu ý: Lịch đánh giá trực tuyến các học phần môn riêng do các Khoa tổ chức sẽ bắt đầu từ 31/5, sinh viên chú ý các thông báo của Nhà trường để cập nhật thời gian và hình thức đánh giá.

Các tin khác: