THÔNG BÁO LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO LỊCH THI DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên Lịch thi dành cho sinh viên đăng ký thi lại trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: