THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN NGÀY15/06/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021  TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN NGÀY15/06/2021
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về lịch thi kết thúc học phần năm học 2020-2021 từ ngày 31/05/2021 đến ngày 15/06/2021
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: