THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THI 21/03/2021

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THI 21/03/2021
 
Xem thông báo và hướng dẫn  TẠI ĐÂY.

Các tin khác: