THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
 
Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các bạn sinh viên Lịch đánh giá các học phần môn chung học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến.
Chi tiết Xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: