THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THI NGÀY 25/04/2021
 
Thời gian nộp đơn phúc khảo: từ ngày10/05/2021 đến ngày 18/05/2021
Hồ sơ phúc khảo:
1. Thí sinh hoàn thành hồ sơ phúc khảo tại địa chỉ:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pQSHGA5pdkSodvgvh7RiIBmjD1SB6iRFm96qfx7RYSVUNkhNV0FZMTFaMFo2N09ONjFUUkExMDlCTy4u&fbclid=IwAR0A2j6xUYsyjRG3Dn5SROsFdWZ7yh2cMAqlxK7SHZrND1NwESR0jhzHWE0
2. Nộp lệ phí phúc khảo theo thông tin như sau
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
+ Số tài khoản: 2009.201.005815
+ Tại: Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Chợ Mới, Nam Đà Nẵng
+ Nội dung khi nộp tiền: Tên, lớp(trường), số điện thoại, Phúc khảo (viết tắt PK) đợt .../.../20..
+ Phí phúc khảo: 50 000/1 môn thi
Trân trọng ./.
 

Các tin khác: