THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA TUYỂN SINH 2020:
 
- Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/RmrNPXkJ0A
- Bước 2: Nộp bản giấy đơn phúc khảo kết quả thi (theo mẫu được đăng tải trên website Phòng KT&ĐBCLGD) tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (đối với các học phần chung do Phòng KT&ĐBCLGD tổ chức thi) và tại Khoa (đối với các học phần do Khoa phụ trách tổ chức thi) trong vòng 05 ngày làm việc tính từ thời điểm sinh viên trở lại học tập tập trung khi có thông báo của nhà trường.
Lưu ý: Kết quả phúc khảo chỉ được công nhận khi sinh viên hoàn thành đủ 02 (hai) bước này.
- Thời gian nhận đăng ký phúc khảo
Nhà trường nhận đăng ký phúc khảo trực tuyến của sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2021.
 
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.
 
Trân trọng./.
 

Các tin khác: