THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT THI NGÀY 23/5/2021:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT THI NGÀY 23/5/2021:
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 23/5/2021.
Thời gian thay đổi cụ thể như sau:
Ngày thi: 16/05/2021
Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí: 29/04/2021 - 6/5/2021.
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.
 

Các tin khác: