[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ/THI TRỰC TUYẾN CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHÓA TUYỂN SINH 2017 (NGÀNH NGÔN NGỮ NGA, SƯ PHẠM TIẾNG ANH, SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP, SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG), 2018, 2019, HỌC VIÊN HỆ VLV

[THÔNG BÁO] Về việc tổ chức đánh giá/thi trực tuyến các học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 đối với các học phần thuộc khóa tuyển sinh 2017 (ngành Ngôn ngữ Nga, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung), 2018, 2019, học viên hệ VLVH.
Trước diễn biến tình hình dịch Covid 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước, để đảm bảo kế hoạch đào tạo và xét tốt nghiệp của sinh viên, Nhà trường sẽ thực hiện việc tổ chức đánh giá/thi trực tuyến các học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 đối với các học phần thuộc khóa tuyển sinh 2017 (ngành Ngôn ngữ Nga, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung), 2018, 2019, học viên hệ VLVH trong đó:
- Các học phần môn chung:
+ Bắt đầu đánh giá/thi từ 20/5/2021
+ Hình thức đánh giá: tự luận trực tuyến (đề mở) qua hệ thống exams của Nhà trường (lịch thi theo ca thi sẽ cập nhật vào tài khoản cá nhân sinh viên từ 17/5/2021) hoặc tiểu luận qua hệ thống hỗ trợ học tập lms
- Các học phần môn riêng (Khoa tổ chức thi)
+ Dự kiến bắt đầu đánh giá/thi từ 24/5/2021
+ Hình thức đánh giá dự kiến: vấn đáp trực tuyến, bài tập lớn, tự luận trực tuyến, ... Sinh viên chú ý cập nhật thông báo của Nhà trường về hình thức và thời gian tổ chức đánh giá của từng học phần (cập nhật từ 17/5/2021) Trường hợp sinh viên không thể tham dự thi/đánh giá (hoặc không đủ điều kiện để thi/kiểm tra) trực tuyến, thực hiện đăng ký hoãn thi/đánh giá qua liên kết sau: https://forms.office.com/r/aXk0Hpz8hV
Tùy điều kiện thực tế sau khi tình hình dịch Covid tại Đà Nẵng được kiểm soát và sinh viên trở lại học tập tập trung bình thường, nhà trường sẽ xem xét tổ chức thi bổ sung tập trung cho các sinh viên đã hoãn thi hoặc cho phép sinh viên bảo lưu kết quả học tập và thi bổ sung vào các kỳ học tiếp theo.
Thời hạn đăng ký hoãn đối với môn chung: trước 24h00 ngày 19/5/2021. Thời hạn đăng ký hoãn đối với môn riêng: trước 24h00 ngày 23/5/2021.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD qua email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn hoặc ĐT: 0236.3699322

Các tin khác: