THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 20/6/2021.

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 20/6/2021.

THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 20/6/2021.
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc hoãn tổ chức kỳ khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 20/6/2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.
 

Các tin khác: