THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021- KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018,2019 KHOA: NHẬT - HÀN - THÁI TỪ NGÀY: 14/07/2021 ĐẾN NGÀY: 21/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021- KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018,2019 KHOA: NHẬT - HÀN - THÁI TỪ NGÀY: 14/07/2021 ĐẾN NGÀY: 21/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021- KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018,2019 KHOA:  NHẬT - HÀN - THÁI TỪ NGÀY: 14/07/2021 ĐẾN NGÀY: 21/07/2021
 
 
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021-Khóa tuyển sinh năm 2018-2019 của Khoa: Nhật - Hàn - Thái  từ ngày 14/07/2021-21/07/2021.
 
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: