Công tác Khảo thí

THÔNG BÁO ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ HỌC KỲ 1/2020-2021 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ HK1/2020-2021

Thông báo: 
 
   - Phòng Khảo thí &ĐBCLGD thông báo đã công bố điểm thi/kết quả đánh giá cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021
 
   - Thời gian nhận đơn Phúc khảo kết quả điểm thi/kết quả đánh giá cuối kỳ học kỳ 1: đến hết 17h00 ngày 01/02/2021
 
                                       * Địa điểm nhận đơn các học phần môn Chung: Phòng Khảo thí &ĐBCLGD
                                       * Địa điểm nhận đơn các học phần môn Riêng: Văn phòng các Khoa.
 
Tải mẫu đơn xin phúc khảo TẠI ĐÂY
 

Các tin khác: