Công tác Khảo thí

Hướng dẫn nhập điểm trên hệ thống Đào tạo

1. Sau khi đăng nhập hệ thống, GV truy cập chức năng  tại menu KT&ĐBCLGD --> Thi Cuối kỳ --> Nhập điểm thi chung.
 
2. Tại trang nhập điểm thi chung, chọn đúng Kỳ học và năm học cần nhập điểm sau đó nhấn lệnh [Dữ liệu] tại giao diện này để đọc danh sách các Túi/Lớp được phân công nhập điểm.
 
3. Tiếp theo, nhấp chọn Túi cần nhập điểm, tại đây các ô nhập điểm vẫn bị khóa. Thầy, Cô nhập mã phách đầu tiên của túi bài lên ô Kiểm tra phách ở phía trên, rồi nhấn lệnh [kiểm tra phách] thì các ô để nhập điểm sẽ được mở để tiến hành nhập điểm theo phách.
 
4. Sau khi nhập xong hết danh sách, thực hiện lệnh [LƯU], sau đó [XÁC NHẬN] và in bảng điểm.
 
Trân trọng./.
 
 
 

Các tin khác: