Công tác Khảo thí

HƯỚNG DẪN THI KTHP HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA TUYỂN SINH 2020 ĐỐI VỚI CÁC MÔN CHUNG

HƯỚNG DẪN THI KTHP HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA TUYỂN SINH 2020 ĐỐI VỚI CÁC MÔN CHUNG
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi các bạn HƯỚNG DẪN thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa tuyển sinh 2020 theo hình thức trực tuyến đối với các môn chung.
 
- Hướng dẫn thi/đánh giá trực tuyến xem TẠI ĐÂY.
- Môn tin học cơ sở xem TẠI ĐÂY.
- Hệ thống Exams xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: