Công tác Khảo thí

Lịch thi chính thức kỳ thi KTHP - HK 2 năm học 2018-2019

Phòng KT & ĐBCL GD xin trân trọng gửi đến Quý Thầy, Cô và các em sinh viên lịch thi chính thức Kỳ thi KTHP, HK 2 năm học 2018-2019 như sau:
 
1. Đợt thi tháng 5.2019:
 
 
 
Danh sách SV theo phòng thi nhận tại bàn giao tại Phòng KT & ĐBCLGD (H212) từ ngày 24/5/2019 (Thảo Nguyên)
 
 
2. Đợt thi tháng 6.2019:
 
Lịch thi CHÍNH THƯC KHÓA 2018 (thi tháng 6.2019):
 
 
 
 
Các Khoa nhận danh sách SV nhận tại Phòng H.210 vào ngày 27/5/2019 (CV bàn giao Xuân Ánh)
 
 
 
 
 
 
Để công tác tổ chức luôn được cải tiến, Phòng KT&ĐBCLGD lấy ý kiến của các bên liên quan tại đây, trong đó có sinh viên.
 
Kính đề nghị Quý Khoa thông báo để sinh viên được biết.
 
Trân trọng./.
 
 
 

Các tin khác: