Công tác Khảo thí

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020 TỪ NGÀY: 15/03/2021 ĐẾN NGÀY: 10/04/2021

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo: Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Khóa tuyển sinh năm 2020 từ ngày: 15/03/2021 đến ngày: 10/04/2021
 
Xem lịch thi TẠI ĐÂY

Các tin khác: