Công tác Khảo thí

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN HOÃN THI HỌC KỲ TRƯỚC VÀ XIN THI LẠI Ở HỌC KỲ 2

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN HOÃN THI HỌC KỲ TRƯỚC VÀ XIN THI LẠI Ở HỌC KỲ 2
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi các bạn sinh viên xin hoãn thi học kỳ trước và xin thi lại ở học kỳ 2 Lịch thi trong đợt thi KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khóa tuyển sinh năm 2020  (đợt thi ngày 04/8/2021 đến ngày 19/8/2021)
 
Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: