Công tác Khảo thí

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ HK2 2020-2021 MÔN: TIN HỌC CƠ SỞ

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ HK2 2020-2021 MÔN: TIN HỌC CƠ SỞ 
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên hướng dẫn thi KTHP môn tin học cơ sở
 
Chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

Các tin khác: