Công tác Khảo thí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOÃN THI/KIỂM TRA KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2020 KHÓA TUYỂN SINH 2020.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn về việc đăng ký hoãn/thi kiểm tra KTHP học kỳ 2 năm học 2020-2021 Khóa tuyển sinh 2020 như sau:
- Nội dung: SV điền vào mẫu đơn hoãn thi (tải tại mục biểu mẫu của trang web Phòng KT&ĐBCLGD) gửi về địa chỉ Email của Phòng KT&ĐBCLGD (kt-dbclgd@ufl.udn.vn).
- Thời gian đăng ký: Trước 18h ngày 6/8/2021.
- Lưu ý: Sinh viên nộp lại bản giấy đầy đủ chữ ký trong vòng 05 ngày kể từ ngày Nhà trường cho sinh viên đến trường học tập sau dịch.
 

Các tin khác: