Đảm bảo chất lượng GD

Báo cáo Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sau 01 năm tốt nghiệp) Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Báo cáo Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sau 01 năm tốt nghiệp) Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 
Nội dung chi tiết Báo cáo xem TẠI ĐÂY.

Các tin khác: