Khảo sát NLNN chuẩn đầu ra

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN , ĐỢT 2/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN , ĐỢT 2/2021
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc tổ chức năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến đợt 2/2021.
 
Chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

Các tin khác: