Quy định về công tác tổ chức thi KTHP hệ ĐH chính quy theo Hệ thống Tín chỉ- Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng

Updated : 01/02/2019

 
Quy định thi theo hình thức trực tuyến xin mời Xem/Download file tại đây.