Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018

Updated : 28/03/2018

Thực hiện công văn số 274/KH-ĐHNN ngày 14/3/2018 về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018, Phòng KT&ĐBCLGD kính đề nghị Quý Thầy, Cô quan tâm triển khai tới toàn bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ phòng KT&ĐBCLGD để được hướng dẫn và giải đáp 

số điện thoại 02363 699 322

 

https://goo.gl/sQNUGN