Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Ngày 22/6/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 tại Trường Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng để chuẩn bị cho đợt khảo sát

THÔNG BÁO – Về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, và tiếng Việt chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 04/6/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Việt chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, đợt thi ngày 04/6/2022, cụ thể như sau: Đánh giá năng lực tiếng Anh – Danh sách thí sinh, phòng thi:   https://bit.ly/3N5DFxb – Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại