Kết quả Kiểm định

CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

STTTổ chức
kiểm định GLGD
Thời điểm đánh giá ngoàiKết quả đánh giáNghị quyết của Hội đồng KĐCLGDNgày cấp CNGía trị đếnChứng nhận
1VNU-CEA (Việt Nam)4/2016Đạt64/QĐ-KĐCL14/10/201614/10/2021Xem tại đây
2VNU-CEA (Việt Nam)7/2022Đạt67-2022/GCN-CSGDĐH09/8/202209/8/2027Xem tại đây

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STTTên chương trình đào tạoTổ chức
kiểm định nước ngoài
Tổ chức
kiểm định trong nước
Thời điểm ĐGNKết quả đánh giáNgày cấp CNGía trị đếnChứng nhận
1Quốc tế họcAUN-QA2019Đạt20/03/1919/03/24Xem tại đây
2Ngôn ngữ AnhAUN-QA2019Đạt10/11/1909/11/24Xem tại đây
3Sư phạm tiếng AnhAUN-QA2021Đạt27/09/2126/09/26Xem tại đây
4Đông phương họcAUN-QA2022Đạt04/12/2203/12/27Xem tại đây
5Ngôn ngữ PhápVNU-CEA2022Đạt16/03/2316/03/28Xem tại đây
6Ngôn ngữ Trung QuốcVNU-CEA2022Đạt16/03/2316/03/28Xem tại đây
7Ngôn ngữ NhậtVNU-CEA2022Đạt16/03/2316/03/28Xem tại đây
8Ngôn ngữ Hàn QuốcVNU-CEA2022Đạt16/03/2316/03/28Xem tại đây
9Sư phạm tiếng PhápVNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
10Sư phạm tiếng Trung QuốcVNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
11Ngôn ngữ Nhật  (CLC)VNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
12Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  (CLC)VNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
13Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại  (CLC)VNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
14Ngôn ngữ NgaVNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
15Ngôn ngữ Hàn Quốc  (CLC)VNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
16Ngôn ngữ Trung Quốc  (CLC)VNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây
17Quốc tế học  (CLC)VNU-CEA2023Đạt07/9/2307/9/28Xem tại đây

* Ghi chú

AUN-QA: ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/

VNU-CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội