THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CHO HỌC VIÊN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỪ KTS K43 TRỞ VỀ TRƯỚC, ĐỢT THI NGÀY 27/11/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng từ khóa tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 27/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐH ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 26/11/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức ĐGNL tiếng Anh đầu vào theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 26/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng giáo dục kính thông báo đến Quý Thầy, Cô, các bạn Sinh viên về việc thay đổi phòng học để phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học theo tiêu chuẩn AUN-QA.Phòng học sử dụng để phục vụ công tác đánh giá ngoài: HD301, HD302. Thời gian thay đổi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNLNN CĐR CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐHNN – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 17&18/9/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn thí sinh về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 17&18/9/2022: Chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 11.9.2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn thí sinh về việc phúc khảo kết quả kỳ thi ĐGNL Ngoại ngữ CĐR cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đợt thi ngày 11.9.2022, chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SINH VIÊN KHÓA 2021 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi kết thúc học

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 45, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định cơ sở giáo dục đại học.