THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CHO HỌC VIÊN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỪ KTS K43 TRỞ VỀ TRƯỚC, ĐỢT THI NGÀY 27/11/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng từ khóa tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 27/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐH ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 26/11/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức ĐGNL tiếng Anh đầu vào theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 26/11/2022. Chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNLNN CĐR CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐHNN – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 17&18/9/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn thí sinh về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 17&18/9/2022: Chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 11.9.2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn thí sinh về việc phúc khảo kết quả kỳ thi ĐGNL Ngoại ngữ CĐR cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đợt thi ngày 11.9.2022, chi tiết xem file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL NN CĐR TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 4/6/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ.

THÔNG BÁO – Về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, và tiếng Việt chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 04/6/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Việt chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, đợt thi ngày 04/6/2022, cụ thể như sau: Đánh giá năng lực tiếng Anh – Danh sách thí sinh, phòng thi:   https://bit.ly/3N5DFxb – Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CAO HỌC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CAO HỌC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT 1 NĂM 2022   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 2&3/4/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 2&3/4/2022 Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức đánh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI 5/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI 5/3/2022 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh Thông báo về việc đăng ký phúc khảo kết quả kỳ thi KSNLL chuẩn đầu ra

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN HỦY THI KSNLNN CĐR ĐỢT THI NGÀY 23-24/4/2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ VÀO ĐỢT THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN HỦY THI KSNLNN CĐR ĐỢT THI NGÀY 23-24/4/2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ VÀO ĐỢT THÁNG 3/2022 Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đên sinh viên trường ĐHNN đã đăng ký và nộp lệ phí thi KSNLNN CĐR ngoại ngữ đợt tháng 03/2022 không thể tham gia vào