THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng giáo dục kính thông báo đến Quý Thầy, Cô, các bạn Sinh viên về việc thay đổi phòng học để phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học theo tiêu chuẩn AUN-QA.Phòng học sử dụng để phục vụ công tác đánh giá ngoài: HD301, HD302. Thời gian thay đổi

Thông báo Vv thực hiện công khai năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-TTBGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN đã thực hiện công khai:– Cam kết chất lượng đào tạo (biểu mẫu 17) – Cam kết chất