Thông báo Vv thực hiện công khai năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-TTBGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN đã thực hiện công khai:– Cam kết chất lượng đào tạo (biểu mẫu 17) – Cam kết chất

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022.   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên Thông báo về việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về lớp học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022.   Sinh viên

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA NĂM KTHP HỌC KỲ 2 HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ NỘP ĐƠN XIN HOÃN THI TRỰC TUYẾN

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo: Tất cả sinh viên đã nộp đơn xin hoãn thi trực tuyến về Phòng KT&ĐBCLGD trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 có thể đăng ký xin thi/kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến- đợt thi bổ sung từ ngày 27 – 30/9/2021 theo đường link đính kèm trước 16h00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 25/7/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC KỲ THI KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 25/7/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn thí sinh về việc hoãn tổ chức Kỳ thi Khảo sát năng lực Ngoại ngữ Chuẩn đầu ra ngày 25/7/2021 do tình hình dịch bênh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại