BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học đà Nẵng báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (chi tiết xem file đính kèm)