Thông báo về Lịch trình Khảo sát chính thức và tiếp CBVC, sinh viên của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học, từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2016 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tổ chức khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN.
Trong Chương trình khảo sát chính thức Đoàn chuyên có bổ trí thời gian để cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (nếu có nhu cầu) theo thời gian được ghi trong Lịch trình làm việc đính kèm.
Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD xin trân trọng thông báo đến quý thầy cô, cán bộ, nhân viên và sinh viên của Nhà trường được biết.
Trân trọng.
.