THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI LỊCH THI TOÀN TRƯỜNG NGÀY 25, 30, 31/12/2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC DỜI LỊCH THI TOÀN TRƯỜNG

NGÀY THI 25, 30, 31.12.2017

           
 
Để đảm bảo theo yêu cầu về an ninh trật tự và tạo điều kiện để SV sinh hoạt tôn giáo, nghỉ tết Dương lịch theo quy định nhà trường đã dời toàn bộ lịch thi ngày 25, 30, 31 tháng 12 năm 2017 như sau:
 
Riêng HP A.2.2 (SV KHOA QTH) đã có thay đổi lịch thi sang ngày 23.12.2017 theo đề nghị của Khoa, thay vì như thông báo này.
 

 
 
 
Kính đề nghị quý Khoa thông báo kịp thời cho SV và CB coi thi được biết đầy đủ.
 
Trân trọng./.