Thông báo về việc phúc khảo bài thi (MÔN CHUNG) kỳ thi KTHP HK 2 – KHÓA 2017 và HK3 – NH 2017-2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO MÔN CHUNG

 

Các em SV biết điểm các HP môn Chung sau ngày 16/06/2018 nếu có nhu cầu phúc khảo sẽ có thể nộp đơn như hướng dẫn dưới đây:

 

Thời gian: từ 13h30 ngày 16/08/2018 đến 16h00 ngày 21/08/2018.

 

Địa điểm nhận đơn: Phòng H210 – Cô Xuân Ánh

 

 
Mẫu đơn download trong  mục biểu mẫu của phòng hoặc tại đây.