Thông báo lần 3: về việc hoãn thi KTHP Học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với SV Khóa 2019 (từ 17/02/2020)

Căn cứ thông báo số 143 /TB-ĐHNN, ngày 14/02/2020 của Trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Đà Nẵng, Phòng KT & ĐBCLGD xin thông báo như sau:

 

Sinh viên có lịch thi KTHP đã xếp vào tuần 27, 28 trong học kỳ năm học 2019-2020 tiếp tục được hoãn thi như nội dung thông báo trên đây của Nhà trường.

 

Lịch thi bổ sung sẽ được cập nhật và thông báo sau.

 

Kính đề nghị Phòng Công tác sinh viên và Phòng Đào tạo và các Khoa phối hợp hỗ trợ gửi thông báo này tới sinh viên và CBGV.

 

 

Trân trọng./.