THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP CÁC LỚP HỆ VLVH TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, HK1/2020-2021

Lịch thi Kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 dành cho các lớp hệ VLVH tại Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHĐN

Xem lịch thi TẠI ĐÂY