THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐỢT THI NGÀY 21/03/2021)

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 
Ngày thi:                    21/03/2021
 
Thời gian đăng ký: từ 24/02 – 09/03/2021
 
Ngoại ngữ:    tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái
 
Sinh viên đã đăng ký thi ngày 07/02/2021 sẽ dự thi vào đợt thi này, trong trường hợp không thi được liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để rút lại lệ phí trước 15h00 ngày 07/03/2021.