THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XIN THI/KIỂM TRA NĂM KTHP HỌC KỲ 2 HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ NỘP ĐƠN XIN HOÃN THI TRỰC TUYẾN

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo:

Tất cả sinh viên đã nộp đơn xin hoãn thi trực tuyến về Phòng KT&ĐBCLGD trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 có thể đăng ký xin thi/kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến- đợt thi bổ sung từ ngày 27 – 30/9/2021 theo đường link đính kèm trước 16h00 chiều ngày 21/9/2021.

Link đăng ký: https://forms.office.com/r/kBqTihYBL8

Sinh viên nộp lại bảng giấy đơn xin thi có chữ ký của GVCN(CVHT), ề Phòng KT&ĐBCLKhoa kèm Đơn xin hoãn thi vGD trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thông báo đi học tập trung để được công nhận kết quả thi.

Chúc các em thi tốt.